Over ons

De Pioniers

Van links naar rechts: Margreet, Janny, Helma, Ada en 'helper' Ineke

pioniers 2021
pioniers 2021


Wij noemen onszelf pioniers. Die aanduiding hebben we niet zelf bedacht, maar deze term is een begrip geworden binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kerk ondersteunt inmiddels al meer dan honderd pioniersplekken. Pioniers zoeken naar vernieuwende vormen van kerk-zijn. In de praktijk kan een pioniersplek allerlei vormen hebben: met een oude SRV-wagen een nieuwbouwwijk in; bijbelverhalen bespreken in een café;  een klooster nieuwe stijl; een huiskerk; een jongerennetwerk of ouders die met hun kinderen grootschalig knutselen. Uitgangspunt is: samen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn.
De plek van waaruit wij pionieren is een mooie kerk die midden in het bos staat, op loopafstand van de Sint Willibrordsabdij. Voor de hand ligt dan dat we wandelingen organiseren naar die abdij, om daar een middaggebed bij te wonen. Daarnaast bieden we ook wandelingen in de natuur aan en andere activiteiten waarbij het accent ligt op stilte en meditatie (meditatief bijbellezen, schilderen, labyrint lopen). Kortom, wij organiseren activiteiten voor mensen, jong en ouder, die een spoor om te gaan in hun leven zoeken. Wij zijn met vijf vrouwen en ieder van ons heeft een eigen motivatie om te pionieren met hart en ziel.

ds. Helma van Loon

Helma 2021
Helma 2021


In mei 2016 werd ik bevestigd als gemeentepredikant van de vierplek Gaanderen/Slangenburg en toegevoegd aan het pioniersteam dat al een tijdje had nagedacht over de inhoud en de vorm van het pionieren in en rond de Slangenburgse kerk. Toen ik erbij kwam werd er inmiddels iedere vrijdag een wandeling georganiseerd. In mijn vorige gemeente had ik al gemerkt dat mensen de weg naar God weer vinden als ze individueel en/of in kleine groepen op zoek gaan. Het begeleiden van die persoonlijke zoektochten deed en doe ik graag en daarom ben ik blij dat de landelijke en de plaatselijke kerk de pioniersplek steunen. En uiteraard vind ik dat de plek waar ik nu woon en werk een prachtige plek is voor het zoeken naar een spoor om te gaan. Ik heb ruime ervaring in het leiding geven aan alle mogelijke vormen van christelijke meditatie: Lectio Divina, bidden met de bijbel op ignatiaanse wijze, geleide meditatie, meditatie met beelden en/of iconen, latifagebed, werken met het labyrint, enz.
In vertrouwen dat er een spoor is om te gaan, wil ik me enthousiast en van harte inzetten als pionier.

Janny Jansons

Janny 2021
Janny 2021

Deze pioniersplek rond de Slangenburgse kerk is iets wat ik heel graag samen met anderen wilde opzetten. Door de prachtige ligging aan de rand van het bos en in de buurt van de abdij nodigt het kerkje uit om een rustpunt te zijn in de hectiek van alledag. Mensen kunnen hier stil worden en zich bezinnen op wat belangrijk en zinvol is in hun eigen leven. Beleving staat hierbij centraal. Waar word je door aangesproken? Door een divers aanbod van activiteiten willen we mensen die zich niet (of niet meer) aangesproken voelen door een traditionele kerkdienst op allerlei creatieve manieren in contact laten komen met de christelijke spiritualiteit. Het zou mooi zijn als we samen kunnen ervaren dat de oude verhalen uit de bijbel nog steeds veel inspiratie kunnen geven voor het leven van nu.


Ada Westra

Ada 2021
Ada 2021


Al vele jaren was ik op zoek naar een plek in de kerk waar je persoonlijke beleving meer centraal staat en waar je in gesprek kan komen met de ander. “Waarom geen tafeltjes met koffie tijdens de preek? “ Het is er (nog) niet van gekomen. Daarom ben ik nog steeds heel enthousiast over dit initiatief: pionieren in Slangenburg. En daar wandel ik, die als activiteitenbegeleider altijd in gesprek was, nu in stilte en geniet er met volle teugen van. Ik kan het iedereen aanbevelen. Ook het ‘meditatief schilderen’ waarbij ik het ‘verbeelden’ van een tekst erg inspirerend vind en het ‘mediteren met de Bijbel’ als een fijne beleving ervaar.
Geloven krijgt zo voor mij een nieuwe dimensie. Misschien ook iets voor u?


Margreet Dorleijn

Margreet 2021
Margreet 2021

Waarom ik mee wil doen aan het pionieren?

Omdat ik……
op zoek ben.
op zoek ben naar vragen waar geen of ÉÉN antwoord op is.
op zoek ben naar de Liefde.
op zoek ben naar Verwondering.
op zoek ben naar ÉÉN waarvan ik weet dat Hij van mij houdt zoals ik ben.
me er thuis voel.

Omdat…
je er met elkaar in gesprek raakt.
je samen zoekende bent naar antwoord op vragen, Liefde, Verwondering, Thuis voelen.
het op mijn pad kwam en ik er IETS mee moet doen.
Dat vind/ervaar ik tijdens de wandelingen, de meditatie, de abdijbezoeken en andere activiteiten rond de Slangenburgse kerk op vrijdagochtend.
Zo hopen we samen op het goede SPOOR te komen. 

Ineke Bruggeman

Ineke 2021
Ineke 2021


Ik ben geen pionier, maar ‘helper’, een actieve deelnemer aan de, vooral vrijdagse, meditatieve wandelingen. Inmiddels zit ik in het voorbereidingsteam van de meditaties en help ik ook graag bij andere pioniersactiviteiten, vandaar ‘helper’.

Een gelovige achtergrond heb ik niet, mijn vader was een hartstochtelijk atheïst. Hij leefde wel met zingevingsvraagstukken en dat heeft me zeker gevormd. In de jaren 80 heb ik de opleiding aan het Humanistisch Opleidings Instituut gevolgd en ik ben dus humanistisch geestelijk verzorger.

Het liep een beetje anders en al tijdens de studie begon ik te twijfelen aan het humanisme. Niet dat deze stroming niet zou deugen, maar of ik daar wel in pas.

Toen begon de weg die uiteindelijk leidde naar mijn doop in 1995. Ik kan daar uren, wellicht dagen over praten, maar wil twee dingen graag delen. Van die tijd herinner ik me heel veel dromen. Op een nacht werd ik geroepen, “Hedwig”!!...  “Hedwig”…… ben ik dat? “Ja, dat ben jij“… Een andere droom: ik sta in een kamer aan een sta-tafel, of ik was klein aan een gewone tafel. Op die tafel liggen een heleboel prachtig verpakte cadeautjes. Een stem zegt: “Deze pakjes zijn allemaal voor jou, maar je hoeft ze niet allemaal tegelijk uit te pakken”.

Hedwig is mijn doopnaam geworden.

Pionieren is een cadeautje.